PRINT SEND TIL EN VEN
Osted Vandværk

DRIFTSSTATUS

Der er normal drift.

_____________________________________________________________________
 

eButler - Adgang til vandforbrug via app eller hjemmeside

Så lykkedes det endelig. Efter at bestyrelsen har testet adgang til vandforbrug via app på telefonen og via hjemmeside, er der NU adgang tilbage til 1. april 2018.

Læs mere i nyhedsbrev nr. 18.

"Fejl" i forbrugernummer
Nogle forbrugere oplever at forbrugernummeret starter med 2 0'er. Disse 2 0'er skal IKKE medtages. Dvs. at forbrugernummeret som du skal bruge som kundenr. starter med 350xxx. Nets tilføjer desværre 2 0'er hos nogle forbrugere. Årsagen er pt. ukendt.


Fejl den 1. i måneden
Nogle forbrugere oplever, at forbruget den 1. i en given måned vises som værende meget højere end det reelle forbrug. Det er en fejl, som opstår ifm. at måleraflæsninger kopieres fra en leverandør til en anden. Der arbejdes på at løse problemet.
Måleraflæsninger i "modersystemet" er korrekte. Det er også disse, der bruges til fakturering, og man vil således ikke modtage en vandregning der indeholde det høje forbrug.
Det er muligt via eButler hjemmesiden at se tællerstanden på seneste måleraflæsning.

Ens forbrug i et døgns 24 timer
Enkelte gange er måleraflæsninger ikke blevet kopieret rettidigt fra vores målerleverandør i Tyskland til vores eButler leverandør i Skanderborg, hvorfor der bliver beregnet et gennemsnitligt timeforbrug, som vil være det samme for alle timerne i døgnet.

_____________________________________________________________________
 

Læs de seneste nyheder her.

I
dokumentarkivet findes takstblade, regnskaber, referater, nyhedsbreve m.m.

De 3 billeder viser henholdsvis:
- Indvielsen af Osted Værket den 23. juni 1907
- 100 års dagen for indvielsen den 23. juni 2007
- Kirkebjerg Værket

Ekstra-ordinær Generalfor.

Der holdes ekstra-ordinær general-forsamling i Osted Hallens Cafeteria mandag den 1. april 2019 kl. 19.00.

 

Dagsorden kan ses her.

Ejendomsmægler


Er du ejendomsmægler, så klik her.

Kontakt Vandværket

Mail til:
post@osted-vandvaerk.dk

Ring på tlf.:
51 33 04 70

Skriv til:
Osted Vandværk A.m.b.a.
Byvejen 22 B, Osted
4320 Lejre

Hjemmeside:
www.osted-vandvaerk.dk