PRINT SEND TIL EN VEN
MidtSjællands Vandforsyning

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. forsyner 1.066 boliger, institutioner og virksomheder med rent drikkevand.

Vandets hårdhed
Læs mere under
Vandets hårdhed i Osted.

Grundvandsboring
MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. henter vandet op fra 80 - 100 meters dybde. Vandet hentes fra 6 boringer, fordelt på 2 værker, der har en samlet kapacitet på 90 m3 i timen.

Ledningsnettet
MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. råder over et hovedledningsnet på ca. 37,5 km og et stikledningsnet på ca. 5 km.

Så meget vand må vi indvinde
Hvis man pumper mere rent vand op, end der dannes, kan der trænge saltvand ind i grundvandet. Derfor er der en grænse for, hvor meget vand de enkelte vand-værker må hente op fra undergrunden. 
MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. må indvinde 150.000 m3 årligt.

Vandmængder
Se statistik under
Vandspild.

Automatisk styring
MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. er året rundt automatisk styret og overvåget. Et SRO-anlæg (SRO står for Styring, Regu-lering og Overvågning) opsamler data fra vandværkets pumper og rentvandsbeholder, og ud fra disse data beregner en computer vandbehov og pumpere-gulering. Det er også computeren, der sørger for at udsende en alarm, hvis der er noget galt.

Kontrol af vandkvaliteten
MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. samarbejde med 2 laboratorier, der løbende, og flere gange årligt, analyserer kvaliteten af drikkevandet.
Se analyseresultaterne i Dokumentarkivet.

Kontakt Vandværket

Mail til:
post@midtsj-vand.dk

Ring på tlf.:
51 33 04 70

Skriv til:
MidtSj. Vandforsyning A.m.b.a.
Byvejen 22 B, Osted
4320 Lejre

Hjemmeside:
www.MidtSj-Vand.dk