PRINT SEND TIL EN VEN
MidtSjællands Vandforsyning

Jf. § 9 i vedtægterne, består bestyrelsen af mindst 5 og højst 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutnings-dygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Formand:
Thomas Stokholm
Elmens Kvarter 4, Osted
4320 Lejre
Tlf.: 50 90 87 00
 
Næstformand:
Børge Stokholm
Elmens Kvarter 7, Osted
4320 Lejre
Tlf.: 22 21 10 01
Kasserer & driftsansvarlig:
Niels Grann
Stentoften 3, Osted
4320 Lejre
Tlf.: 51 330 470

Spørgsmål vedr. brud, planlagte/ igangsatte ledningsarbejder bedes rettet til Niels Grann.
 
Rasmus Birch
Byvejen 56, Osted
4320 Lejre
Tlf.: 20 60 74 39
 
Henrik Haslev
Pilens Kvarter 5, Osted
4320 Lejre
Tlf.: 28 93 88 83
 

Kontakt Vandværket

Mail til:
post@midtsj-vand.dk

Ring på tlf.:
51 33 04 70

Skriv til:
MidtSj. Vandforsyning A.m.b.a.
Byvejen 22 B, Osted
4320 Lejre

Hjemmeside:
www.MidtSj-Vand.dk

Næste generalforsamling

Næste ordinære generalfor-samling forventes afholdt mandag den 1. marts 2021 kl. 19.00.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jf. vedtægterne §7 afgives til bestyrelsens formand senest den 15. januar.

Kontakt Formanden

Mail til:
formand@midtsj-vand.dk

Ring på tlf.:
50 90 87 00

Skriv til:
MidtSj. Vandforsyning A.m.b.a.
Att.: Thomas Stokholm
Elmens Kvarter 4, Osted
4320 Lejre