PRINT SEND TIL EN VEN
MidtSjællands Vandforsyning

Generalforsamlingen er vandværkets højeste myndig-hed i alle sager. Dvs. at generalforsamlingen i alle sager kan bestemme indenfor lovgivningens rammer - forudsat vedtægternes regler om afstemning, beslut-ningsduelighed m.v. overholdes.


MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. holder generalforsamling den sidste tirsdag i februar måned.

 

Referater kan ses i dokumentarkivet.

Næste generalforsamling

Næste ordinære generalfor-samling forventes afholdt mandag den 2. marts 2020 kl. 19.00.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jf. vedtægterne §7 afgives til bestyrelsens formand senest den 15. januar.

Kontakt Formanden

Mail til:
formand@midtsj-vand.dk

Ring på tlf.:
50 90 87 00

Skriv til:
MidtSj. Vandforsyning A.m.b.a.
Att.: Thomas Stokholm
Elmens Kvarter 4, Osted
4320 Lejre