PRINT SEND TIL EN VEN
MidtSjællands Vandforsyning

Jf. §15 i vedtægterne løber MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. regnskabsår fra den 1. januar til 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Årsregnskaber kan ses i dokumentarkivet.

Næste generalforsamling

Næste ordinære generalfor-samling forventes afholdt mandag den 1. marts 2021 kl. 19.00.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jf. vedtægterne §7 afgives til bestyrelsens formand senest den 15. januar.

Kontakt Formanden

Mail til:
formand@midtsj-vand.dk

Ring på tlf.:
50 90 87 00

Skriv til:
MidtSj. Vandforsyning A.m.b.a.
Att.: Thomas Stokholm
Elmens Kvarter 4, Osted
4320 Lejre