PRINT SEND TIL EN VEN
MidtSjællands Vandforsyning

Udskiftning af vandmålere
I løbet af sommeren 2016 blev alle vandmålere i MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. udskiftet til en elektronisk ultralydsvandmåler, der som hovedregel bliver fjernaflæst 1 gang i timen. Enkelte målere sidder dog et sted, hvor radiosignalet kan have svært ved at nå frem til en af de tre antenner der er opsat, hvorfor der kan være længere imellem aflæsningerne.

Det giver helt nye muligheder for, at den enkelte forbruger kan følge med i sit vandforbrug, via grafer m.m.
De nye målere giver også mulighed for, at der sendes en besked, såfremt der er mistanke om en lækage (dvs. at der bruges vand døgnet rundt)

Læs mere unde punktet eButler.

Kontakt Vandværket

Mail til:
post@midtsj-vand.dk

Ring på tlf.:
51 33 04 70

Skriv til:
MidtSj. Vandforsyning A.m.b.a.
Byvejen 22 B, Osted
4320 Lejre

Hjemmeside:
www.MidtSj-Vand.dk