PRINT SEND TIL EN VEN
MidtSjællands Vandforsyning

eButler
Forbrugerne i 
MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. kan via app/hjemmeside få adgang til forbrugshistorik.
Leverandøren har udarbejdet en vejledning, som beskrive alle mulighederne. Den kan hentes her.

Vandmåler
De nye vandmålere, som blev monteret i perioden maj til november 2016, er elektroniske og kan vise flere informationer end de gamle.
Ved målerskiftet, blev der udleveret en vejledning til forbrugeren.
Den kan også hentes ved at klikke her.

I den udleverede vejledning, var der desværre en trykfejl. Fejlkoden for Lækage alarm er A5 og ikke A2.

På youtube har producenter lagt en video, der viser hvorledes måleren betjenes, og hvilke informationer den kan vise. Klik her for at se video.

Kontraventil
Jf. byggelovgivningen skal der på de enkelte ejendomme være installeret en tilbagestrømningssikring, som skal sikre at vandet IKKE kan strømme tilbage til vandværkets ledningsnet med risiko for, at der sker en forurening.
Kontraventilen er monteret umiddelbart efter vandmåleren, og skal kontrolleres en gang årligt. Det er ejerens ansvar, at den bliver kontrolleret.
Vejledningen kan hentes ved at klikke her.

Kontakt Vandværket

Mail til:
post@midtsj-vand.dk

Ring på tlf.:
51 33 04 70

Skriv til:
MidtSj. Vandforsyning A.m.b.a.
Byvejen 22 B, Osted
4320 Lejre

Hjemmeside:
www.MidtSj-Vand.dk