PRINT SEND TIL EN VEN
MidtSjællands Vandforsyning

For at få adgang via app på telefonen, skal der installeres en app med navnet ”eButler Kamstrup”.

Den finder du på AppStore hvis du har en iPhone og på Play Butik hvis du har en telefon med Android.

Første gang du logger på, skal du angive:
Udbydernøgle, som er ovv

- Kundenummer er dit forbrugernr

- PIN-kode er målernummeret

Både forbrugernummer og målernummer kan du se på din årsopgørelse på din vandregning/BS-oversigt fra marts.

 

Læs mere i nyhedsbrev nr. 18.
Vejledning til vandmåleren kan 
hentes her.

Se seneste aflæste tællerstand
For at se seneste aflæste tællerstand, skal du logge på eButler.dk. Klik på knappen med de 3 punktummer "..." som kommer frem efter vandmåleren, når du peger med musen, og vælg "Seneste aflæsning".

"Fejl" i forbrugernummer
Nogle forbrugere oplever at forbrugernummeret starter med 2 0'er. Disse 2 0'er skal IKKE medtages. Dvs. at forbrugernummeret som du skal bruge som kundenr. starter med 350xxx. Nets tilføjer desværre 2 0'er hos nogle forbrugere. Årsagen er pt. ukendt.


Fejl den 1. i måneden
Nogle forbrugere oplever, at forbruget den 1. i en given måned vises som værende meget højere end det reelle forbrug. Det er en fejl, som opstår ifm. at måleraflæsninger kopieres fra en leverandør til en anden. Der arbejdes på at løse problemet.
Måleraflæsninger i "modersystemet" er korrekte. Det er også disse, der bruges til fakturering, og man vil således ikke modtage en vandregning der indeholde det høje forbrug.
Det er muligt via eButler hjemmesiden at se tællerstanden på seneste måleraflæsning.

Ens forbrug i ET døgns 24 timer
Enkelte gange er måleraflæsninger ikke blevet kopieret rettidigt fra vores målerleverandør i Tyskland til vores eButler leverandør i Skanderborg, hvorfor der bliver beregnet et gennemsnitligt timeforbrug, som vil være det samme for alle timerne i døgnet.


Ens forbrug i flere timer
Enkelte forbrugere oplever at der er det samme timer-forbrug enten i perioder eller hele året.
Nogle vandmålere er placeret steder, hvor radio-signalet har meget svært ved at komme ”ud”, og nå til en af de antenner der modtager aflæsningerne.
Der er flere steder fundet løsninger på dette forhold men ikke alle.
Det opleves også, at vandmålere placeret i målerbrønde i perioder er oversvømmet.
Det kan vandmåleren sagtens holde til, men radio-signalet bliver begrænset i rækkevidden.
Hvis der er ”huller” i timeaflæsningerne, vil forbruget blive beregnet som et gennemsnit af aflæsningen før og efter, hvilket således vil vise det samme forbrug i alle timerne.
Hvis man som forbruger oplever manglende aflæs-ninger, er man velkommen til at kontakte MidtSjællands Vandforsyning, for en dialog om mulig løsning.

 

Kontakt Vandværket

Mail til:
post@midtsj-vand.dk

Ring på tlf.:
51 33 04 70

Skriv til:
MidtSj. Vandforsyning A.m.b.a.
Byvejen 22 B, Osted
4320 Lejre

Hjemmeside:
www.MidtSj-Vand.dk