PRINT SEND TIL EN VEN
MidtSjællands Vandforsyning
menu top
menu bottom

Aflæsning af vandmåler fortages i 2 tilfælde.

Ejerskifteaflæsning

Siden den 1. januar 2018 har MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. udarbejdet flytteopgørelse ifm. ejer-/lejerskifte, som afregnes direkte med sælger/fraflytter.

Der fremsendes aconto-opkrævning til ny ejer/lejer.


Det er derfor vigtigt, at ejer-/lejerskifte medeles til os, således der kan udarbejdes flytteopgørelse.


For at kunne udarbejde flytteopgørelse har vi brug for:

- Navn på ny ejer/lejer
- Adresse på nye ejer, hvis ejer ikke bor på adressen

- Dato for ejer-/lejerskiftet

- Tællerstand på vandmåleren på skæringsdatoen

- Ny adresse på sælger/fraflytter
- Gerne email-adresse på sælger/fraflytter


Ofte er det ejendomsmægleren der fremsender disse oplysninger til os. Oplysninger må meget gerne sendes på mail.


Nytårsaflæsning
Som følge af, at alle vandmålere kan fjernaflæses, skal forbrugerne ikke længere indberette nytårs-aflæsningen.
Aflæsningen sker automatisk den 31. december.

MidtSjællands Vandforsyning bruger aflæsningen til at kunne udarbejde en årsopgørelse, og fremsende faktura for det forgangne år.

På baggrund af aflæsningerne beregnes den samlede mængde vand, der er solgt til forbrugerne, og vand-spildet kan gøres op for året, og eventuelt vandspild større end 10 % kan indberettes til SKAT.

Mængden af solgt vand indberettes også til Lejre Kommune til statistisk brug, samt til FORS A/S til brug for opkrævning af spildevandsafledning.

Takster

Du kan læse mere om vand-værkets takster ved at klikke her.

Kontakt Vandværket

Mail til:
post@midtsj-vand.dk

Ring på tlf.:
51 33 04 70

Skriv til:
MidtSj. Vandforsyning A.m.b.a.
Byvejen 22 B, Osted
4320 Lejre

Hjemmeside:
www.MidtSj-Vand.dk