PRINT SEND TIL EN VEN
MidtSjællands Vandforsyning

Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.
 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:


• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.

På den
nationale database (www.GEUS.dk), kan resultaterne af også Osted Vandværks vandanalyser ses. Nedenfor er links til udvalgte parametre.

Tilstandsparametre Forsyningsområde Forsyningsområde
- Hårdhedsgrad Osted Kirkebjerg
- Ilt Osted Kirkebjerg
- pH Osted Kirkebjerg
- Temperatur Osted Kirkebjerg
- Turbiditet Osted Kirkebjerg
     
Mikrobiologi    
- Kimtal ved 22 grader    
  - 2011 - dags dato Osted Kirkebjerg
  - 2008 - 2010 Osted -
  - 2003 - 2007 Osted Kirkebjerg
  - 1988 - 2002 Osted Kirkebjerg
- Kimtal ved 37 grader    
  - 2011 - dags dato Osted Kirkebjerg
  - 1988 - 2010 Osted -
- Coliforme bakterier 37 gr. Osted Kirkebjerg
- E.coli Osted Kirkebjerg
     
Kemi    
- Chlorid Osted Kirkebjerg
- Jern Osted Kirkebjerg
- Methan Osted Kirkebjerg
- Nitrat Osted Kirkebjerg
- Nitrit Osted Kirkebjerg
- Sulfid-S Osted  
     
Uorganiske sporstoffer    
- Arsen Osted Kirkebjerg
- Bor Osted Kirkebjerg
- Kobber Osted Kirkebjerg
- Kobolt Osted Kirkebjerg
- Nikkel Osted Kirkebjerg
- Strontium - Kirkebjerg


Kontakt Vandværket

Mail til:
post@midtsj-vand.dk

Ring på tlf.:
51 33 04 70

Skriv til:
MidtSj. Vandforsyning A.m.b.a.
Byvejen 22 B, Osted
4320 Lejre

Hjemmeside:
www.MidtSj-Vand.dk