PRINT SEND TIL EN VEN
MidtSjællands Vandforsyning

Opsætning af lækage-alarm
Via eButler-hjemmesiden er det muligt at opsætte en lækagealarm, som kan modtages på sms eller e-mail.
Læse mere i nyhedsbrev 18 eller i leverandørens vejledning.

I en almindelig husstand, vil der normalt være flere timer i løbet af et døgn, hvor der ikke bruges vand. Her vil man sætte lækagegrænsen til 0 ml.

Er husstanden en kostskole eller landbrug, hvor der bruges vand døgnet rundt, kan man stadig bruge lækagealarmen. Her skal lækagegrænsen så være lidt større end det normale natforbrug. Man vil således få en alarm, hvis der er et større natforbrug end normalt, som kunne være et tegn på en lækage.
eButler bruger betegnelsen Stand-by forbrug, som dækker over gennemsnittet af de 3 timer i døgnet hvor forbruget har været lavest.

Mulige årsager

Et toilet der løber er ofte årsagen.

Tjek toilettet, ved at lægge et stykke toiletpapir på bagvæggen af kummen.

Hvis det løber, bliver papiret med det samme vådt.


En sikkerhedsventil til varmtvandsbeholderen, der ikke lukker helt.

Er dette årsagen, kontakt da en vvs'er, som kan montere en ny.
 

En vandhane der ikke er lukket.

Tjekke alle indendørs og udendørs vandhaner

Skjulte rør i huset der er utæt.

Hvis dette skønnes at være årsagen, kontakt da dit forsikringsselskab.

Hvis måleren er placeret i målebrønd, kan det også være vandledningen fra målerbrønden og ind til huset, der er utæt. 

Hvis det umiddelbart efter indføring i ejendommen er muligt at lukke på en ventil, så prøv dette. Hvis måleren efterfølgende står stille, er utætheden i huset, ellers er den mellem målerbrønd og hus.
Hvis årsagen skønnes at være en utæt vandledning i jorden, kontakt da dit forsikringsselskab.


Når ”lækagen” er fundet og udbedret, kan du på vandmåleren se, at ”Aktuelt flow i m3/h” er 0,000 (forudsat der ikke er andet forbrug i huset).

Desuden vil lækage­alarmen (A5) slukke, når der ikke har været forbrug i 15 sammen­hængende minutter.

 

Kontakt Vandværket

Mail til:
post@midtsj-vand.dk

Ring på tlf.:
51 33 04 70

Skriv til:
MidtSj. Vandforsyning A.m.b.a.
Byvejen 22 B, Osted
4320 Lejre

Hjemmeside:
www.MidtSj-Vand.dk