PRINT SEND TIL EN VEN
MidtSjællands Vandforsyning

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. har lavet flere foldere som giver informationer om en række emner indenfor vandsyning.
Velkommen til ny forbruger, der kort informere om MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.
Rettigheder & Pligter, der beskriver forbrugerens rettigheder og pligter i hovedtræk.
Vandets vej, der beskriver vandets vej fra grundvand til drikkevand (MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.). Findes også i en 14 siders version.
Ledningsbrud/Vandspild, der beskriver hvorledes forbrugeren skal forholde sig ved ledningsbrud og vandspild.
Sparetips, der giver sparetips vedrørende vand, el og varme.
Opfordring, der giver råd om bl.a. motion af stiklednings-stophane og ventiler ved måler.
Vilkår for ledningsarbejde m.m., der beskriver vilkår der er gældende ved etablering af vandledning og montering af vandmåler m.m.
Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer, anviser løsninger, så lovkrav i byggeloven og vandforsyningsloven overholdes til sikring af den offentlige vandfor-syning mod tilbagestrømning af forurenet vand. Vejledningen tager tillige udgangs-punkt i den internationale standard DS/EN 1717. Vejledningen behandler samtlige faser: dimensionering og valg af produkt, montering, drift, vedligeholdelse og kontrol. Vejledningen retter sig mod bygherrer, rådgivende teknikere, udførende, producenter, myndigheder og vandforsyninger.

Anlægsbudget-model kan bruges til som vandværksbestyrelse, at få et estimat over, hvad man i gennemsnit skal bruge om året på anlægsinvesteringer for løbende af forny sine anlæg.

Beregning af ledningsvolume kan bruges til at vurdere dimensionen af en ny ledning, samt mængde af dødt vand i en ledning med stillestående vand.
Ved en gennemsnitshastighed på 1 meter i sekundet, kan man i kolonnen 3600 meter, se hvor meget vand ledning kan levere.